drawerTrigger
islamic sources logo
ملاصدرا

ملاصدرا

نویسنده :

هانری کربن

سال انتشار :

1372

تعداد مجلدات :

1

(0 آرا)

QRCode

(0 آرا)

ملاصدرا

کتاب ملاصدرا نوشته هانری کوربن ترجمه ذبیح الله منصوری صدرالدین محمد بن ابراهیم قوام شیرازی معروف به مُلاصَدرا و صدرالمتالهین متأله و فیلسوف ایرانی و یکی از بزرگ‌ترین فیلسوفان جهان اسلام در سدهٔ یازدهم هجری قمری و بنیان‌گذار حکمت متعالیه است. شرق شناس بزرگ فرانسوى، هانرى کربن (۱۹۳۰ - ۱۹۷۸)، خود آفرینشى فلسفى است؛ آفرینشى بیمانند از اندیشه و هنر که باید آن را نه جزء بجزء، بلکه بعنوان یک کل ارزیابى کرد. در این کتاب کار علمى کربن با تاکید بر سهم وى در مطالعه ملاصدرا و فلسفه او مطرح شده. اینجا این رویکرد گزینشى موجه تر بنظر مى رسد؛ تفکر اصیل ملاصدرا در برداشت کربن از فرهنگ ایرانى و فلسفه اسلامى و در واقع، در تفکر فلسفى خود وى جایگاهى ویژه دارد. وانگهى، با وجود آنکه کربن بعنوان شارح آراء شخصیتهاى برجسته اى مانند ابن سینا، سهروردى (شیخ اشراق)، ابن عربى و در کل بسبب مطالعاتش در زمینه عرفان، تشیع و تصوف ایرانى مشهوراست، کار وسیع او در این زمینه مستلزم اصلاحاتى است؛ زیرا از نوشته هاى او در باره ملاصدرا و فلسفه اسلامى متأخر فقط بخش کوچکى به انگلیسى ترجمه شده است. بنابرین، جستارمان را اینگونه آغاز مى کنیم که هانرى کربن واقعى دست کم سه تحقیق در باره ملاصدرا انجام داده است...