drawerTrigger
islamic sources logo
فاطمه (س) الگوی زندگی

فاطمه (س) الگوی زندگی

نوبت چاپ :

سوم

سال انتشار :

1377

تعداد مجلدات :

1

(0 آرا)

QRCode

(0 آرا)

فاطمه (س) الگوی زندگی

فاطمه (س) الگوی زندگی
پیشگفتار
خلقت و حقوق زن
حقوق زن در محافل علمی
بسم اللَّه الرحمن الرحیم
چگونگی آفرینش زن و تفاوت بین زن و مرد در خلقت، و حقوق فردی و اجتماعی زن، همواره در محافل علمی و فرهنگی مطرح بوده است.
در تاریخ پرفراز و نشیب بشر، پیوسته مکتبها و مسلکهای گوناگون، با برداشتها و نظریه‏های متفاوت و گاهی متضّاد و همراه با افراط و تفریط، درباره‏ی این مهم، ظهور و افول کرده‏اند.
در این بررسی از آراء مختلف و متشتت که نتیجه‏ ی چندانی در بر ندارد صرف‏نظر کرده تنها برخی از دیدگاها را در این‏باره به طور خلاصه مطرح می‏ کنیم؛ تا امتیاز دیدگاه اسلام نسبت به زن بر آنچه مرامها و مسلکهای ساختگی بشری ارائه داده ‏اند؛ به خوبی آشکار گردد.
نویسنده در این اثر بر آن است ضمن تحلیل و بررسی، سیره حضرت فاطمه (س) را الگویی برای زندگی به دست دهد .کتاب با مطالبی درباره آفرینش زن و مرد و راه تکامل زن و مرد و تفاوت‌های بین این دو آغاز شده و در پی آن فضایل حضرت فاطمه (س) و سیره و روش او در زندگی بررسی و ارزیابی شده است.